WAGO I/O SYSTEM je registrovaná obchodná značka pre patentovaný stavebnicový systém vstupno-výstupných modulov a k nim prislúchajúcich riadiacich alebo komunikačných jednotiek. Medzi bohatou škálou I/O modulov nájdeme aj tie, ktoré sú určené na meranie elektrických veličín, a tiež modul pre ovládanie zariadení pripojených na zbernicu DALI. Práve pre tieto použitia ponúka WAGO aj hotové softvérové riešenia, týkajúce sa merania a spracovania nameraných hodnôt, alebo ovládanie celého osvetľovacieho systému na báze zbernice DALI. Ide o WAGO ENERGY DATA MANAGEMENT a WAGO LIGHTING MANAGEMENT.

WAGO ENERGY DATA MANAGEMENT a WAGO LIGHTING MANAGEMENT sú originálne softvérové riešenia WAGO. Už z názvu vyplýva ich určenie. Na spracovanie nameraných dát a na riešenie ovládania osvetlenia. Obe softvérové riešenia poskytuje WAGO bezplatne, pre ich získanie je potrebná registrácia na web stránke WAGO. Sú určené na inštaláciu do riadiacich jednotiek WAGO PFC200, konkrétne WAGO ENERGY DATA MANAGEMENT do typu 750-8202 /000-022 a WAGO LIGHTING MANAGEMENT do typu 750-8202 / 000-012.

Každý softvér vyžaduje konkrétnu zostavu vstupno-výstupných modulov pripojených k uvedeným riadiacim jednotkám. Maximálne počty jednotlivých typov sú uvedené v podkladoch na web stránke WAGO, ale používateľ si môže zvoliť, ktoré typy použije a koľko signálov bude spracovávať. Nie je nutné zabezpečiť si všetky karty a v maximálnom počte. Programové riešenia rozoznajú typy a počty použitých kariet a prispôsobia sa tomu.

Pre uvedenie zariadenia do chodu je nutné toto len nakonfigurovať cez zabudovanú vizualizáciu vo web serveri procesorovej jednotky. Kedykoľvek možno vstupno-výstupné moduly pridať alebo ubrať podľa aktuálnych požiadaviek, bez nutnosti zmeny riadiaceho programu. Je potrebné len prekonfigurovať zariadenie podobne ako pri uvádzaní do chodu. Postup činnosti pri konfigurácii je jednoduchý a je popísaný v príslušných manuáloch.

Podrobné informácie pre WAGO ENERGY DATA MANAGEMENTWAGO LIGHTING MANAGEMENT sú na stránke WAGO, vrátane manuálov a registračnej stránky pre získanie potrebného softvéru. Softvér môžete získať aj cez WAGO On Line katalóg pod príslušným objednávacím číslom PFC200.

Využitím popisovaných riešení ušetríte čas a prostriedky potrebné na vlastný vývoj, získate tak riešenia na základe skúseností, ktoré zozbierali vývojári WAGO od svojich partnerov. Získate originálne, bezkonkurenčné a v praxi overené riešenie, s minimálnymi nákladmi, ktoré Vás zaradí do svetovej špičky využívajúcej najmodernejšie technológie v energetike a osvetlení.