Rok 2007. Stav 500 účtov a záujem o vzdialený prístup cez internet rýchlo rastie. Na serveroch Talk2M je v súčasnosti registrovaných viac ako 18 000 účtov a pripojených viac ako 40 000 smerovačov eWON. V snahe uspokojiť rastúce požiadavky zmenila sa aj infraštruktúra služby. Z riešenia v roku 2007, založeného na jedinom serveri, sa Talk2M vyvinula ku škálovateľnej viacserverovej architektúre, ktorá je schopná zvládnuť tisícky zabezpečených spojení súčasne.

Služba Talk2M je prenajímaná u špičkových hostingových providerov, ktorí garantujú spoľahlivosť a vysokú mieru dostupnosti. Servery sú lokalizované vo viacerých oblastiach sveta, a to hlavne v Európe, USA, ale aj v Japonsku a Austrálii.

Talk2M rastie nielen počtom používateľov, ale aj ponúkanými službami:

  • VPN vzdialený prístup bez verejnej IP adresy pre programátorov a servisných pracovníkov,
  • alarmová notifikácia na posielanie e-mailov a SMS o udalostiach na vzdialenej prevádzke,
  • vzdialený webový monitoring pre riadiacich pracovníkov a manažérov,
  • zabezpečený prenos archivovaných údajov,
  • API pre vlastné aplikácie zákazníkov.

V mene spoločnosti eWON ďakujeme všetkým nadšencom, zákazníkom a partnerom, ktorí počas uplynulých rokov podporili realizáciu tohto inovatívneho riešenia. Zároveň všetkých ubezpečujeme, že vedomosti a skúsenosti, ktoré sa nahromadili v priebehu vývoja, umožňujú deň čo deň vylepšovať funkciu cloudového vzdialeného prístupu.

Dúfame tiež, že pri snahe o zdokonaľovanie služby môžeme aj naďalej počítať s vašou trpezlivosťou, pochopením a dôverou. Pretože ak sa neodvážime riskovať, nerastieme. Iba starneme.

www.controlsystem.sk