Hlavné vlastnosti TIME DELTA-C: rozsah –32 až 32 m/s, presnosť 1 %, reakčný čas 0,2 s, montáž snímačov na potrubie s priemerom od 13 do 6 000 mm podľa vyhotovenia, teplota média od –40 do 200 °C.

Hlavné vlastnosti M-Flow PW: rozsah –10 až 10 m/s, presnosť 1,5 %, reakčný čas 0,2 s, montáž snímačov na potrubie s priemerom od 25 do 1 200 mm, teplota média od –40 do 120 °C.

Oba prietokomery sú vybavené lineárnym výstupom 4 – 20 mA, dvoma digitálnymi výstupmi a voliteľne komunikačnou linkou RS-485 s protokolom MODBUS.

Hlavné vlastnosti Portasflow-C: rozsah –32 až 32 m/s, presnosť 1 %, reakčný čas 1 s, montáž snímačov na potrubie s priemerom od 13 do 6 000 mm, teplota média od –40 do 200 °C. Je vybavený batériou, slotom na SD pamäťovú kartu, USB portom a voliteľne tlačiarňou.
Všetky typy využívajú pokročilú metódu merania ABM (anti-bubble measure) s obsahom bubliniek v meranom médiu do 12 % a sú vybavené algoritmom vyrovnania zmien teploty a tlaku podľa miery rýchlosti zvuku.

www.easytherm.sk