Dopyt po energii v dátových centrách rýchlo rastie a pre prevádzkovateľov predstavuje obrovské náklady, najmä v čase vysokých cien energií. Medzi ovplyvňujúce faktory patrí digitalizácia a tým rast dátovej prevádzky a tiež väčšie využívanie cloudu. Dátové centrá poskytujú stále vyšší výkon, aby bolo možné dáta spracovávať rýchlejšie a efektívnejšie.
S RiZone OTM Suite získate riešenie, ktoré má okrem iného za cieľ znížiť energetické nároky a zároveň zaistiť vyššiu dostupnosť a bezpečnosť pre OT vrstvu v dátovom centre. Nová súprava RiZone OTM Suite teraz umožňuje optimalizovanú správu OT vrstiev a monitorovanie systémov, ako je rack, napájanie a chladenie.

RiZone OTM Suite umožňuje monitorovanie energie a prispieva tak k zvýšeniu energetickej účinnosti. „Ak máte presné informácie o spotrebe, možno ju optimalizovať a následne vykonávať riadenie energie. So súpravou RiZone OTM Suite zvyšujeme transparentnosť zaznamenávania a merania energetických údajov. Tieto dáta možno vyhodnotiť a podrobne analyzovať. Napríklad budú dobre rozpoznateľné špičky zariadenia a možno odporučiť vhodné opatrenia na úsporu energie. To prináša výhody nielen prevádzkovateľom dátových centier, ale zároveň tým znižujeme uhlíkovú stopu,“ hovorí Thorsten Weller, Business Owner Management Software v spoločnosti Rittal.

Architektúra mikroslužieb pripravená na budúce výzvy

RiZone OTM Suite obsahuje moduly prispôsobené špecifickým potrebám dátových centier, ako je OT Device Monitoring, Power Management a Dynamic Cooling Optimization. Správa prístupu na úrovni racku zaisťuje bezpečnú prevádzku a auditovateľnosť fyzickej ochrany dát.

Súprava RiZone OTM Suite je založená na technológii ONCITE DPS German Edge Cloud. To znamená, že ju možno ľahko integrovať do existujúceho prostredia a horizontálne škálovať podľa potreby vďaka flexibilnej architektúre mikroslužieb a rozhraniu API (Application Programming Interface). Získava tak vysoký stupeň flexibility a výraznú konkurenčnú výhodu pred riešeniami, ktoré sa spoliehajú na rigidnú monolitickú softvérovú architektúru.

www.rittal.sk