SINUMERIK ONE stanovuje štandardy v rýchlosti a kvalite obrábania. CNC systém maximalizuje produktivitu obrábacích strojov prostredníctvom špičkového výkonu PLC a CNC. Integrované PLC SIMATIC S7-1500F poskytuje až 10-krát rýchlejšie časy cyklov ako jeho predchodca. Rýchlosť sa stáva rozhodujúcim faktorom počas celého životného cyklu stroja, a teda aj v konštrukčnom procese. SINUMERIK ONE pomáha optimalizovať inžinierske procesy založené na konzistentných, komplexných pracovných tokoch prostredníctvom úplnej integrácie do portálu TIA. To šetrí čas a náklady. Údaje z portálu TIA poskytujú základ pre digitálne dvojča automatizačného systému: Create MyVirtual Machine. Toto digitálne dvojča umožňuje skonštruovať stroj ešte skôr, ako budú dostupné skutočné prototypy. Vďaka tomu je možné úlohy preniesť z reálneho sveta do virtuálneho prostredia, čo výrazne skracuje čas uvedenia na trh a zásadne tak mení spôsob, akým pracujeme.

Run MyVirtual Machine, digitálne dvojča obrábacieho procesu, optimalizuje využitie kapacity obrábacieho stroja, čím minimalizuje neproduktívne časy na stroji a dôsledne ich presúva do fázy prípravy práce. To vytvára priestor pre nové prístupy.