VISION sa bude konať prvýkrát od rozhodnutia zmeniť jeho cyklus na dvojročný v termíne 4. – 6. 11. 2014. Niektoré ukazovatele už teraz naznačujú, že tento ročník by mohol prekonať rekord z minulých rokov z hľadiska počtu vystavovateľov. Ukazuje sa, že k začiatku podujatia bude prekonaný počet 400 vystavovateľov; už doteraz sa totiž na VISION 2014 registrovalo viac ako 290 vystavovateľov. Zároveň sa doteraz objednalo viac ako 85 % výstavnej plochy. Už teraz je zrejmé, že záujem o VISION znovu porastie. Obzvlášť potešujúci je záujem zahraničných subjektov. Podiel tejto skupiny predstavuje už dnes viac ako 50 %, čo prekonáva údaje z posledného ročníka VISION.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o situácii na globálnom trhu v oblasti priemyselného spracovania obrazu priamo od zástupcov významných priemyselných subjektov a výrobcov, pozrite si video, ktoré je dostupné na stránke www.vision-messe.de/roundtable.
Ďalšie informácie o veľtrhu VISION 2014, ako aj vyjadrenia účastníkov z minulých ročníkov v podobe videí nájdete na stránke www.vision-fair.de.