Rozšírenie príslušenstva, ktoré je k dispozícii pre plastové rozvádzače AX a kompaktné rozvádzače z oceľového plechu AX, možno rýchlo a jednoducho nainštalovať do rozvádzača ako druhú úroveň a ovládací panel bez potreby akýchkoľvek mechanických úprav. S novými vnútornými dverami od Rittal možno oddeliť technickú a prevádzkovú úroveň rozvádzačov.

Na jednej strane to ponúka ochranu komponentov inštalovaných v zadnej časti rozvádzača a súčasne chráni obsluhujúci personál pred elektricky živými časťami. Povrch vnútorných dverí možno použiť aj ako dodatočnú montážnu úroveň na inštaláciu tlačidiel, displejov a pod., čo prináša dodatočný montážny priestor v rámci rozvádzača.

V závislosti od použitia a požiadaviek možno vnútorné dvere inštalovať do rozvádzača v rôznej hĺbke, čo zvyšuje flexibilitu riešenia. Rozvádzače s chránenými ovládacími komponentmi na vnútorných dverách sa používajú napríklad v náročnom vonkajšom prostredí: v špeciálnych vozidlách, ako sú cisterny a žeriavy, ale aj pri manipulácii s vodou a odpadovými vodami, ako napríklad v čističkách odpadových vôd, námornom priemysle v prístavoch, v železničných aplikáciách a pod.

www.rittal.sk