Očakáva sa účasť okolo 150 vystavovateľov. Títo predstavia budúcnosť energetiky v automobilovom a strojárskom priemysle. Vystavovatelia predvedú účinné výrobné postupy a metódy, uskladňovacie technológie a systémové prístupy, ktoré tvoria základ zmeny diverzifikovanej dodávky energií. Badateľný je trend zväčšovania stánkov, aby spoločnosti dokázali prezentovať všetky svoje nové produkty a komplexné výrobné postupy.

Ideálnym doplnkom veľtrhu WORLD OF ENERGY SOLUTIONS je konferencia. 107 prednášok v 31 sekciách počas trojdňovej WORLD OF ENERGY SOLUTIONS konferencie ponúkne jedinečný prehľad o situácii na svetovom trhu integorvaných systémov pre energetiku, uskladnenie energie a mobilitu. Veľkú počet joint-venture podnikov na trhu je jasným dôkazom neustále rastúcej dôležitosti modulárnych systémov so schopnosť úplnej prepojiteľnosti. Program konferencie obsiahne celé spektrum trendov v energetike a mobilite – od výroby elektrickej energie bez emesií CO2 a jej uskladnenie až po použitie vodíka a batérii v mobilných dopravných prostriedkoch a statických aplikáciách.

WORLD OF ENERGY SOLUTIONS je spoločný projekt e-mobile BW GmbH, Landesmesse Stuttgart GmbH, Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH a Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH.Od roku 2012 sa súčasťou WORLD OF ENERGY SOLUTIONS stali aj e-mobil BW konferencia, subvýstava BATTERY+STORAGE a fórum f-cell, čím sa skoncentrovali do jedného podujatia spoločné témy aj ľudia. Tým sa WORLD OF ENERGY SOLUTIONS stal hlavným medzinárodným veľtrhom a konferenciou spájajúcou výrobu energie, uskladňovacie systémy a riešenia pre mobilitu. Hlavná pozornosť bude venovaná technológiám a službám v oblasti batérií a technológií pre uskladnenie energie, vodíkovým palivovým článkom a ich aplikáciám ako aj inováciám v oblasti e-mobility.

www.world-of-energy-solutions.de