Obr. Verze z nerezové oceli s třídou ochrany IP 69K nyní otevírá XTS nové možnosti použití v oblastech, s vysokými požadavky na hygienu.

V XTS je mechanika nahrazena softwarovou funkcionalitou, která umožňuje vysoký stupeň flexibility při implementaci zcela nových strojních konceptů. Výsledkem je skutečnost, že aplikace s náročnými environmentálními podmínkami, kde se jedná o manipulaci s potravinářskými, farmaceutickými anebo kosmetickými výrobky a rovněž i výroba nátěrů a laků, mohou tento nový hygienický design skvěle využít.

Výhody pro výrobce strojů i koncové uživatele

Díky výraznému snížení strojírenských požadavků na strojní konstrukci lze stroje vybavené XTS vyrobit s mnohem menšími rozměry, nižší hmotností a menším množstvím kabeláže. Kromě toho jsou v porovnání s konvenčními řešeními tyto systémy mnohem flexibilnější, výroby je rychlejší a údržba snadnější. A proto mohou nyní konstruktéři nabídnout menší, výkonnější a efektivnější stroje, přičemž koncový uživatel také ocení výhody plynoucí z menších rozměrů, vyšší produktivity a rychlejšího přestavení stroje na jiný výrobek.

Tyto výhody budou zejména patrné v prostředí s vysokými hygienickými nároky, protože snadné čištění je jednou z nejvyšších priorit. S XTS v hygienickém provedení, která se mnohem snadněji čistí ve srovnání se složitějšími mechanickými systémy, lze běžné čištění včetně čištění spojeného s přestavením na jiný produkt – což XTS optimálně splňuje – provádět daleko rychleji. A to není vše: až do současnosti bylo prakticky nemožné z důvodu vysokých požadavků na čištění v mnoha aplikacích vůbec použít jakékoliv mechanické řešení. Hygienická verze XTS nyní umožní i automatizaci mnoha z těchto procesů.

Vyvinut na základě úzké spolupráce s EHEDG

Hygienické provedení XTS bylo vyvinuto v úzké spolupráci s Evropským uskupením pro hygienické strojírenství a projektování (EHEDG). V důsledku toho splňuje veškeré požadavky na certifikaci systému podle třídy EL I AUX. Mezi nejdůležitější vlastnosti tohoto nerezového provedení patří vysoká třída ochrany IP 69K, což zaručuje nejvyšší možný stupeň ochrany proti vniknutí prachu a vody. Kromě toho vykazuje velmi dobrou chemickou stabilitu, přičemž povrchy jsou schopny odolat povrchově aktivním činidlům, kyselým i zásaditým čisticím prostředkům, různým druhům alkoholů a dezinfekčních prostředků, a dokonce i peroxidu vodíku.

Mechanické součástky, použité v XTS jsou vyrobeny z nerezové oceli V4A, těsnění a kryty z velmi odolných plastů. Kromě toho jsou všechny spoje mezi jednotlivými součástkami chráněny vysoce kvalitním elastickým spárovým těsněním proti vniknutí nečistot a kapalin. Po instalaci tvoří komponenty XTS společně se strojem rovnoměrný a hladký povrch, který je ve všech oblastech snadno dostupný, což umožňuje velmi snadné čištění. Tyto vlastnosti mají také pohyblivé segmenty s válečky umístněnými v takové vzdálenosti od pevné části, že mezeru lze čistit například i prstem. Válečky jsou utěsněny proti ose takovým způsobem, že je možné spolehlivě zabránit vniknutí nečistot a možnému úniku mazadla ložisek.

www.beckhoff.com/cz