ProfiHub B5 + RD vytvára päť spoľahlivo galvanicky oddelených segmentov siete, pomocou ktorých možno vytvoriť hviezdicovú topológiu siete s redundaciou. Zabudovaný analyzátor sleduje všetky komunikačné telegramy a prostredníctvom DP Slave poskytuje pre PLC (DP Master) detailné diagnostické údaje o stave komunikácie, o redundantných kanáloch, ako aj ďalšie užitočné informácie. Diagnostické informácie známe z prenosných analyzátorov Profitrace (lost, retries, sync, illegals, live list...) sú tak k dispozícii nepretržite v CPU, resp. vo vizualizačnej stanici. Na rozdiel od prenosných analyzátorov, ktoré vyžadujú od technikov hlbšie znalosti o PROFIBUS-e, môžu byť diagnostické údaje zo zariadenia ProfiHub B5 + RD spracované podľa štandardov prevádzkovateľa, zrozumiteľne aj pre nezaškolenú obsluhu.

www.controlsystem.sk