Zlyhanie srdca je závažný zdravotný stav a zvyčajne neexistuje žiadny liek vďaka ktorému by sme vedeli predísť srdcovému zlyhaniu. Avšak jeho včasné odhalenie by dokázalo zachrániť život pacienta a nastaviť správnu liečbu.

Kongestívne srdcové zlyhanie (CHF) predstavuje veľmi závažnú a neprehliadnuteľnú skupinu príznakov naznačujúcich neadekvátnu funkciu srdca, ktorá vedie k mnohým, často až fatálnym následkom pre pacienta.

Vedci vyvinuli prístup neurónovej siete, ktorý dokáže presne predpovedať zlyhanie srdca so 100% presnosťou iba na základe jedného srdcového pulzu. Použili pri tom konvolučné neurónové siete (CNN), ktoré sú vysoko efektívne pri rozpoznávaní vzorov a štruktúr v údajoch.

Nový výskum mení existujúce metódy detekcie zlyhania srdca. Existujúce metódy sú síce účinné, ale sú často časovo náročné a náchylné na pochybenie. Vedci využili kombináciu pokročilého spracovania signálu a nástrojov strojového učenia na surových údajoch z EKG.

„Otestovali sme model CNN na rôznych údajoch z EKG. Údaje obsahovali subjekty s CHF a tiež so zdravými, arytmickými srdcami. Náš model priniesol 100% presnosť: kontrolou iba jedného srdcového pulzu dokážeme zistiť, či osoba má alebo nemá predispozície na srdcové zlyhanie,“ popísal Sebastian Massaro z Univerzity v Surrey.

„Tento výskum predstavuje výrazný pokrok, ktorý pomôže k rýchlejšej detekcii chorôb,“ hovorí Pecchia z univerzity vo Warvick.

Zdroj: [online]