STN EN 61400-11/A1: 2019-01 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 11: Technika merania akustického hluku.*)

STN EN IEC 60071-2: 2019-01 (33 0400) Koordinácia izolácie. Časť 2: Pokyny na používanie.*)

STN EN IEC 61970-302: 2019-01 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 302: Všeobecný informačný model (CIM) – dynamika.*)

STN EN IEC 61970-456: 2019-01 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 456: Profily riešenia stavu elektrizačnej sústavy.*)

STN EN IEC 62325-301: 2019-01 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 301: Rozšírenie všeobecného informačného modelu (CIM) pre trhy.*)

STN EN 60068-2-10/A1: 2019-01 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-10: Skúšky. Skúška J a návod: Vytváranie plesní.*)

STN EN 60068-2-74/A1: 2019-01 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2: Skúšky. Skúška Xc: Znečistenie kvapalinou.*)

STN EN 62153-4-7/A1: 2019-01 (34 7012) Skúšobné metódy kovových komunikačných káblov. Časť 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Skúšobná metóda na meranie prenosovej impedancie ZT a tlmenia tienenia aS alebo tlmenia spojenia aC konektorov a súborov do 3 GHz a nad 3 GHz. Triaxiálna metóda rúrka v rúrke.*)

STN EN IEC 60068-2-5: 2019-01 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-5: Skúšky. Skúška S: Simulované slnečné žiarenie na úrovni zemského povrchu a návod na skúšanie slnečným žiarením a na poveternostné starnutie.*)

STN EN IEC 60317-73: 2019-01 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 73: Hliníkový vodič pravouhlého prierezu lakovaný polyesterom alebo polyesterimidom, s vonkajšou vrstvou z polyamidimidu, trieda 200.*)

STN EN IEC 60317-74: 2019-01 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 74: Hliníkový vodič pravouhlého prierezu lakovaný polyesterimidom, trieda 180.*)

STN EN IEC 62631-2-1: 2019-01 (34 6460) Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 2-1: Relatívna permitivita a faktor strát. Technické frekvencie (0,1 Hz – 10 MHz), striedavé AC metódy.*)

STN EN IEC/IEEE 65700: 2019-01 (34 8060 Priechodky na použitie pri jednosmernom napätí.*)

STN EN 12665: 2019-01 (36 0070) Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie.*)

STN EN 50491-12-1: 2019-01 (36 8055) Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Inteligentná sieť. Špecifikácia aplikácie. Rozhranie a rámec pre zákazníka. Časť 12-1: Rozhranie medzi CEM (Customer Energy Manager) a bytovým/domovým správcom zdrojov. Všeobecné požiadavky a architektúra.*)

STN EN 60061-4/A16: 2019-01 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 4: Smernice a všeobecné informácie.*)

STN EN 60081/A11: 2019-01 (36 0275) Dvojpäticové žiarivky. Prevádzkové požiadavky.*)

STN EN 60335-2-109/A1: 2019-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-109: Osobitné požiadavky na spotrebiče na úpravu vody pomocou UV žiarenia.*)

STN EN 60335-2-109/A2: 2019-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-109: Osobitné požiadavky na spotrebiče na úpravu vody pomocou UV žiarenia.*)

STN EN 60335-2-16/A11: 2019-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-16: Osobitné požiadavky na drviče potravinového odpadu.

STN EN 60335-2-4/A11: 2019-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na odstredivky bielizne.

STN EN 62504/A1: 2019-01 (36 0293) Všeobecné osvetlenie. Výrobky s diódami emitujúcimi svetlo (LED) a príslušenstvo. Termíny a definície.*)

STN EN IEC 61347-2-14: 2019-01 (36 0511) Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia indukčných výbojok napájané jednosmerným a/alebo striedavým prúdom.*)

STN EN IEC 62386-207: 2019-01 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 207: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. LED moduly (zariadenie typu 6).*)

STN EN IEC 62386-216: 2019-01 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 216: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Referencovanie záťaže (zariadenie typu 15).*)

STN EN IEC 62386-217: 2019-01 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 217: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Tepelná ochrana ovládacieho zariadenia (zariadenie typu 16).*)

STN EN IEC 62386-218: 2019-01 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 218: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Výber krivky stmievania (zariadenie typu 17).*)

STN EN IEC 62386-222: 2019-01 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 222: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Tepelná ochrana svetelného zdroja (zariadenie typu 21).*)

STN EN IEC 62386-224: 2019-01 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 224: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Nevymeniteľný svetelný zdroj (zariadenie typu 23).*)

STN EN IEC 62386-333: 2019-01 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 333: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia. Manuálne nastavenie (zariadenie typu 33).*)

STN EN IEC 62485-1: 2019-01 (36 4380) Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné informácie.*)

STN EN IEC 62485-2: 2019-01 (36 4380) Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 2: Stacionárne batérie.*)

STN EN IEC 62485-4: 2019-01 (36 4380) Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 4: Olovené batérie s ventilovou reguláciou na použitie v prenosných prístrojoch.*)

STN EN IEC 62680-1-3: 2019-01 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu CTM.*)

STN ISO/IEC 27001/C1: 2019-01 (36 9789) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky.*)

STN ISO/IEC 27001/C2: 2019-01 (36 9789) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky.*)

STN ISO/IEC 27002/C1: 2019-01 (36 9784) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej bezpečnosti.*)

STN ISO/IEC 27002/C2: 2019-01 (36 9784) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej bezpečnosti.*)

TNI CEN/TR 17016-101: 2019-01 (36 9639) Elektronické verejné obstarávanie. Rozhrania pre podnikovú interoperabilitu (BII). Elektronické objednávanie. Časť 101: Prehľad.*)

TNI CEN/TR 17017-101: 2019-01 (36 9639) Elektronické verejné obstarávanie. Rozhrania pre podnikovú interoperabilitu (BII). Elektronické plnenie. Časť 101: Prehľad.*)

TNI CLC/TR 50600-99-1: 2019-01 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-1: Odporúčané postupy pre energetické manažérstvo.*)

TNI CLC/TR 50600-99-2: 2019-01 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-2: Odporúčané postupy na environmentálnu udržateľnosť.*)

TNI CLC/TR 50600-99-3: 2019-01 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-3: Návod na aplikáciu súboru EN 50600.*)

STN EN 54-5+A1: 2019-01 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče.*)

*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.