STN EN 50059: 2019-02 (33 2038) Ručné elektrostatické striekacie zariadenia. Bezpečnostné požiadavky. Ručné striekacie zariadenia na nehorľavé náterové látky.*)

STN EN 50131-2-10: 2019-02 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-10: Detektory narušenia. Kontakty stavu zopnutia (magnetické).*)

STN EN 60204-1: 2019-02 (33 2200) Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

STN EN IEC 60079-0: 2019-02 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky.*)

STN EN IEC 62820-3-1: 2019-02 (33 4589) Interkomové systémy v budovách. Časť 3-1: Pokyny na používanie. Všeobecne.*)

STN EN IEC 62820-3-2: 2019-02 (33 4589) Interkomové systémy v budovách. Časť 3-2: Pokyny na používanie. Interkomové systémy v budovách so zvýšenou bezpečnosťou.*)

STN EN 50463-2/AC: 2019-02 (34 1512) Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách. Časť 2: Meranie energie.*)

STN EN 60068-2-58/A1: 2019-02 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-58: Skúšky. Skúška Td. Skúšobné metódy spájkovateľnosti, odolnosti proti rozpustnosti pokovovania a odolnosti proti teplu pri spájkovaní povrchovo montovaných častí (SMD).*)

STN EN 60068-2-69/AC: 2019-02 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-69: Skúšky. Skúška Te/Tc: Skúšanie spájkovateľnosti elektronických súčiastok a dosiek s plošnými spojmi metódou zmáčacích váh (meranie sily).*)

STN EN 60137/AC: 2019-02 (34 8000) Izolačné priechodky na striedavé napätie nad 1 000 V.*)

STN EN 60205/AC: 2019-02 (34 5889) Výpočet efektívnych parametrov magnetických súčiastok.*)

STN EN 60507/AC: 2019-02 (34 8031) Skúšky vysokonapäťových keramických a sklenených izolátorov na striedavé napätie pri umelom znečistení.*)

STN EN 60811-501/A1: 2019-02 (34 7010) Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 501: Mechanické skúšky. Skúšky na určenie mechanických vlastností izolačných a plášťových zmesí.*)

STN EN 61643-11/A11: 2019-02 (34 1395) Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 11: Prepäťové ochranné prístroje zapojené v sieťach nízkeho napätia. Požiadavky a skúšobné metódy.*)

STN EN IEC 60332-3-10: 2019-02 (34 7101) Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-10: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Zariadenia.*)

STN EN IEC 60332-3-21: 2019-02 (34 7101) Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-21: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória A F/R.*)

STN EN IEC 60332-3-22: 2019-02 (34 7101) Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-22: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória A.*)

STN EN IEC 60332-3-23: 2019-02 (34 7101) Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-23: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória B.*)

STN EN IEC 60332-3-24: 2019-02 (34 7101) Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-24: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória C.*)

STN EN IEC 60332-3-25: 2019-02 (34 7101) Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-25: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória D.*)

STN EN IEC 60695-6-2: 2019-02 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 6-2: Zatemnenie dymom. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód.*)

STN EN IEC 61189-2-630: 2019-02 (34 6513) Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 2-630: Skúšobné metódy na materiály na spájacie štruktúry. Absorpcia vlhkosti po kondicionovaní v tlakovej nádobe.*)

STN EN IEC 61190-1-3: 2019-02 (34 6520) Spájacie materiály pre elektronické zostavy. Časť 1-3: Požiadavky na spájkovacie zliatiny pre elektroniku a pevné spájky s tavidlom alebo bez neho na spájkovanie elektronických výrobkov.*)

STN EN IEC 61249-2-45: 2019-02 (34 6511) Materiály na plošné spoje a ostatné prepájacie štruktúry. Časť 2-45: Vystužené plátované a neplátované základné materiály. Laminátové dosky plátované medenou fóliou, vystužené netkanými resp. tkanými sklenými E-vláknami, impregnované nehalogénovanou epoxidovou živicou s tepelnou vodivosťou (1,0 W/m.K) a definovanou horľavosťou (skúška vertikálneho horenia) na bezolovnatú zostavu.*)

STN EN IEC 61249-2-46: 2019-02 (34 6511) Materiály na plošné spoje a ostatné prepájacie štruktúry. Časť 2-46: Vystužené plátované a neplátované základné materiály. Laminátové dosky plátované medenou fóliou, vystužené netkanými resp. tkanými sklenými E-vláknami, impregnované nehalogénovanou epoxidovou živicou s tepelnou vodivosťou (1,5 W/m.K) a definovanou horľavosťou (skúška vertikálneho horenia) na bezolovnatú zostavu.*)

STN EN IEC 61249-2-47: 2019-02 (34 6511) Materiály na plošné spoje a ostatné prepájacie štruktúry. Časť 2-47: Vystužené plátované a neplátované základné materiály. Laminátové dosky plátované medenou fóliou, vystužené netkanými resp. tkanými sklenými E-vláknami, impregnované nehalogénovanou epoxidovou živicou s tepelnou vodivosťou (2,0 W/m.K) a definovanou horľavosťou (skúška vertikálneho horenia) na bezolovnatú zostavu.*)

STN EN IEC 61643-331: 2019-02 (34 1395) Súčasti pre nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 331: Prevádzkové charakteristiky a skúšobné metódy varistorov na báze oxidov kovov (MOV).*)

STN EN IEC 61643-352: 2019-02 (34 1395) Súčasti pre nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 352: Princípy výberu a aplikácie oddeľovacích transformátorov na ochranu pred rázom (SIT) v telekomunikačných a signalizačných sieťach.*)

STN EN IEC 62024-1: 2019-02 (34 5850 Vysokofrekvenčné indukčné súčiastky. Elektrické charakteristiky a metódy merania. Časť 1: Čipové induktory v rozsahu nanohenry.*)

STN EN 60335-2-15/A11: 2019-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ohrievanie kvapalín.*)

STN EN 60335-2-59/A11: 2019-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-59: Osobitné požiadavky na zariadenia na hubenie hmyzu.*)

STN EN 60335-2-85/A11: 2019-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-85: Osobitné požiadavky na naparovače látok.*)

STN EN 60705/A2: 2019-02 (36 1070) Mikrovlnné rúry pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností.*)

STN EN 61770/A11: 2019-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pripájané na vodovodnú sieť. Zabránenie spätnému nasávaniu a poruchám hadicových sústav.

STN EN IEC 61265: 2019-02 (36 8825) Elektroakustika. Prístroje na meranie hluku spôsobovaného lietadlami. Prevádzkové požiadavky na systémy merania hladín akustického tlaku pri hlukovej certifikácii lietadiel.*)

STN EN IEC 61730-1: 2019-02 (36 4634) Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 1: Konštrukčné požiadavky.*)

STN EN IEC 61730-2: 2019-02 (36 4634) Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 2: Požiadavky na skúšanie.*)

STN EN IEC 62282-5-100: 2019-02 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 5-100: Prenosné výkonové sústavy palivových článkov. Bezpečnosť.*)

STN EN IEC 62443-4-1: 2019-02 (36 9060) Informačná bezpečnosť priemyselných automatických riadiacich systémov. Časť 4-1: Požiadavky na životný cyklus vývoja bezpečného výrobku.*)

STN EN IEC 62933-1: 2019-02 (36 4400) Systémy na akumuláciu elektrickej energie (EES). Časť 1: Terminológia.*)

STN EN IEC 62933-2-1: 2019-02 (36 4400) Systémy na akumuláciu elektrickej energie (EES). Časť 2-1: Parametre a skúšobné metódy. Všeobecná špecifikácia.*)

STN ISO/IEC 27001/Z1: 2019-02 (36 9789) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky

STN ISO/IEC 27002/Z1: 2019-02 (36 9784) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej bezpečnosti.

STN EN 54-7: 2019-02 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu.*)

*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.