STN 33 2000-4-41/A11: 2019-04 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.*)

STN EN IEC 60404-16/AC: 2019-04 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 16: Metódy merania magnetických vlastností amorfných pásov na báze železa pomocou jednoduchej skúšky plechu.*)

STN EN IEC 60404-6/AC: 2019-04 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 6: Metódy merania magnetických vlastností magneticky mäkkých kovových a práškových materiálov pri frekvenciách v rozsahu od 20 Hz do 100 kHz použitím vzoriek kruhového tvaru.*)

STN EN 60065/AC3: 2019-04 (36 7000) Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť.*)

STN EN 60335-2-29/A11: 2019-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-29: Osobitné požiadavky na nabíjačky batérií.

STN EN 60335-2-55/A11: 2019-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-55: Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia používané v akváriách a záhradných rybníčkoch.

STN EN 60335-2-74/A11: 2019-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-74: Osobitné požiadavky na prenosné ponorné ohrievače.

STN EN IEC 60335-2-76/AC: 2019-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-76: Osobitné požiadavky na napájacie zariadenia elektrických ohrád.*)

STN EN IEC 60728-113/AC: 2019-04 (36 7211) Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 113: Optické systémy na prenos vysielaného signálu pri zaťažení digitálnych kanálov.*)

STN P CEN/TS 17262: 2019-04 (36 9754) Identifikácia osôb. Odolnosť voči útoku napodobňovaním biometrie. Použitie na automatickú kontrolu európskych hraníc.*)

*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.