STN EN 60335-2-84/A2: 2020-06 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-84: Osobitné požiadavky na toalety.

STN EN 60335-2-98/A11: 2020-06 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-98: Osobitné požiadavky na zvlhčovače vzduchu.

STN EN 12845+A1: 2020-06 (92 0408) Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Navrhovanie, inštalovanie a údržba.*)

STN EN 54-13+A1: 2020-06 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompatibility a pripojiteľnosti súčastí systému.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-06“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.