STN 33 2000-7-721: 2019-07 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-721: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch.*)

STN EN 50549-1: 2019-07 (33 0123) Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 1: Pripojenie na distribučnú sieť nízkeho napätia (LV). Generátory do typu B vrátane.*)

STN EN 50549-2 (33 0123) Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 2: Pripojenie na distribučnú sieť vysokého napätia (MV). Generátory do typu B vrátane.*)

STN EN 60529/A2/AC: 2019-07 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód). *)

STN EN 61970-453/A1: 2019-07 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 453: Profil usporiadania schém.*)

STN EN IEC 55016-1-4: 2019-07 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-4: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Antény a skúšobné miesta na meranie vyžarovaného rušenia.*)

STN EN IEC 61400-1: 2019-07 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 1: Požiadavky na navrhovanie.*)

STN EN IEC 62351-4: 2019-07 (33 4622) Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 4: Profily zahŕňajúce MMS a deriváty.*)

STN 34 7006-1: 2019-07 (34 7006) Skúšobné požiadavky na príslušenstvo silnoprúdových káblov na menovité napätie od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV. Časť 1: Príslušenstvo káblov s vytláčanou izoláciou.*)

STN EN 50117-1: 2019-07 (34 7740) Koaxiálne káble. Časť 1: Kmeňová špecifikácia.*)

STN EN 50117-10-1: 2019-07 (34 7740) Koaxiálne káble. Časť 10-1: Rámcová špecifikácia koaxiálnych káblov na analógový a digitálny prenos signálu. Káble na vonkajšie rozvody pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 1 000 MHz.*)

STN EN 50117-10-2: 2019-07 (34 7740) Koaxiálne káble. Časť 10-2: Rámcová špecifikácia koaxiálnych káblov na analógový a digitálny prenos signálu. Káble na vonkajšie rozvody pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 3 000 MHz.*)

STN EN 50117-11-1: 2019-07 (34 7740) Koaxiálne káble. Časť 11-1: Rámcová špecifikácia koaxiálnych káblov na analógový a digitálny prenos signálu. Rozvodné a diaľkové káble pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 1 000 MHz.*)

STN EN 50117-11-2: 2019-07 (34 7740) Koaxiálne káble. Časť 11-2: Rámcová špecifikácia koaxiálnych káblov na analógový a digitálny prenos signálu. Rozvodné a diaľkové káble pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 2 000 MHz.*)

STN EN 50117-9-1: 2019-07 (34 7740) Koaxiálne káble. Časť 9-1: Rámcová špecifikácia koaxiálnych káblov na analógový a digitálny prenos signálu. Káble na vnútorné rozvody pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 1 000 MHz.*)

STN EN 50117-9-2: 2019-07 (34 7740) Koaxiálne káble. Časť 9-2: Rámcová špecifikácia koaxiálnych káblov na analógový a digitálny prenos signálu. Káble na vnútorné rozvody pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 3 000 MHz.*)

STN EN 50117-9-3: 2019-07 (34 7740) Koaxiálne káble. Časť 9-3: Rámcová špecifikácia koaxiálnych káblov na analógový a digitálny prenos signálu. Káble na vnútorné rozvody pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 6 000 MHz.*)

STN EN 62752/AC: 2019-07 (34 1590) Ovládacie a ochranné prístroje v kábli pre režim nabíjania 2 elektrických vozidiel (IC-CPD). *)

STN EN IEC 62840-2: 2019-07 (34 1592) Systémy na výmenu batérií pre elektrické vozidlá. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky.*)

STN EN IEC/IEEE 65700/AC: 2019-07 (34 8060) Priechodky na použitie pri jednosmernom napätí.*)

STN EN 45558: 2019-07 (36 9090) Všeobecná metóda na deklaráciu použitia kritických surovín v energeticky významných výrobkoch.*)

STN EN 45559: 2019-07 (36 9091) Metódy poskytovania informácií týkajúcich sa aspektov materiálovej účinnosti energeticky významných výrobkov.*)

STN EN 60601-2-40: 2019-07 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti elektromyografov a vyhodnocovačov evokovaných potenciálov.*)

STN EN 62852/AC: 2019-07 (36 4626) Konektory na jednosmerné aplikácie vo fotovoltických systémoch. Bezpečnostné požiadavky a skúšky.*)

STN EN IEC 60730-2-12: 2019-07 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na zámky do dverí s elektrickým ovládaním.*)

STN EN IEC 60730-2-15: 2019-07 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na automatické elektrické riadiace zariadenia so snímaním prietoku vzduchu, vody a vodnej hladiny.*)

STN EN IEC 60730-2-9/A1: 2019-07 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty.*)

STN EN IEC 62933-2-1/AC: 2019-07 (36 4400) Systémy na akumuláciu elektrickej energie (EES). Časť 2-1: Parametre a skúšobné metódy. Všeobecná špecifikácia.*)

STN ISO/IEC 17788: 2019-07 (36 9787) Informačné technológie. Informatický cloud. Prehľad a slovník.

STN P CLC/TS 50677: 2019-07 (36 1060) Práčky bielizne a práčky-sušičky pre domácnosť a na podobné použitie. Metóda na stanovenie efektívnosti plákania meraním obsahu tenzidov v textilných materiáloch.*)

TNI CEN/TR 419210: 2019-07 (36 8105) Použiteľnosť technických noriem CEN na kvalifikované zariadenie na vyhotovenie elektronickej pečate podľa Nariadenia EÚ N910/2014 (eIDAS).*)

*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.