Videogaléria 2021


Témy ATP Journal 3/2021 s komentárom šéfredaktora

Priemyselná výroba v decembri minulého roku na Slovensku stúpla medziročne o viac ako šesť percent, čím sme sa usadili na čele rebríčka krajín platiacich eurom s najrýchlejšie rastúcou ekonomikou. Svoj podiel na tom majú bezchybne fungujúce výrobné zariadenia a technológie, ktorých chod sa zase nezaobíde bez systémov priemyselnej automatizácie. A práve inšpirácie z tohto súdka prináša aj naše marcové vydanie ATP Journal.

Svoje produkty a riešenia predstavia okrem iných aj spoločnosti Rittal a Brady.

18.3.2021

Ukážka možností ACOPOS 6D

ACOPOS 6D je ideálny pre malosériovú výrobu s častou zmenou výrobkov s rôznym dizajnom a rôznymi rozmermi. Je založený na princípe magnetickej levitácie: unášače s integrovanými permanentnými magnetmi sa vznášajú nad povrchom elektromagnetických segmentov motora.

18.3.2021

Rozhovory na diaľku - Ondrej Zákutný

Naše pozvanie do marcových Rozhovorov na diaľku nielen o moderných technológiách v petrochémii, prijal Ondrej Zákutný, riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. Náš dnešný hosť má viac ako 35-ročné skúsenosti, ktoré zúročil nielen v Slovnafte, ale aj ako pedagóg na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Svoju profesionálnu pracovnú cestu začal ako samostatný konštruktér teplo výmenných aparátov, neskôr prešiel rôznymi oddeleniami – od technického odboru starostlivosti o základné prostriedky, cez údržbu, investičnú výstavbu, projektového manažéra na technickom odbore úseku výroby až po vedúceho útvaru operatívneho riadenia a inžinieringu. Jeho talent ho však posunul ešte ďalej.

Rozhovory na diaľku s Ing. Ondrejom Zákutným Vám prináša spoločnosť B & K s.r.o.

08.3.2021

Témy ATP Journal 2/2021 s komentárom šéfredaktora

Bližšie sme sa pozreli na moderné riešenia priemyselnej automatizácie a prelomových technológií pre petrochemický či plynárensky priemysel, zmapovali sme najnovšie trendy v údržbe či dôležitosť prevádzkových meracích prístrojov.

Svoje produkty a riešenia predstavia okrem iných aj spoločnosti Kalibrátory a Kobold.

19.2.2021

Kalibrácia tlakových spínačov pomocou kalibrátora Beamex MC6

Článok v ATP Journal 2/2021: Kalibrácia tlakových spínačov

18.2.2021


Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany
DRONTEX 2023, Piešťany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc