Videogaléria 2021


Témy ATP Journal 12/2021 s komentárom šéfredaktora

Stavebníctvo je z hľadiska prijímania a nasadzovania pokročilých technológií dlhodobo jedným z konzervatívnych odvetví. Tomu zodpovedá aj väčšina architektonických návrhov, ktoré sa z drvivej väčšiny odohrávajú v pravouhlých súradniciach. Avšak aj tu sa začínajú ľady hýbať. V našom decembrovom vydaní vám okrem iného ukážeme perspektívu tohto odvetvia. Viete si predstaviť, že by ste bývali v dome vytvorenom aditívnou výrobou, číže 3D tlačou?

Svoje produkty a riešenia predstavia okrem iných aj spoločnosti Brady a Murrelektronik.

17.12.2021

Rozhovory na diaľku - Cyril Belavý

Relatívne pokojné akademické vody rozvíril v poslednom období návrh novely vysokoškolského zákona, s ktorého znením a akceptáciou majú viaceré akademické inštitúcie problém. Ako to dopadne, nie je zatiaľ isté. Ale isté je, že aj školstvo bude potrebovať zásadne inovovať svoje ciele a procesy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Technické vysoké školy by sa mali aj na Slovensku stať motorom inovácií v rámci prichádzajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie. Sú na to univerzity pripravené? Ako sa premietne technologický vývoj do učebných osnov? Odpovede aj na tieto otázky budeme hľadať spolu s naším dnešným hosťom, ktorým je prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. 

30.11.2021

Témy ATP Journal 11/2021 s komentárom šéfredaktora

Zmeny a novinky v živote každého človeka predstavujú na začiatku často viac otáznikov ako odpovedí. Podobne je to aj s novými témam, ktoré pravidelne zaraďujeme do každoročne aktualizovaného edičného plánu. Aj keď ich zaradeniu predchádza „rekognoskácia terénu“, vždy je tam to vzrušenie a očakávanie, ako to nakoniec dopadne. Jednou z takýchto, a zároveň hlavných tém nášho novembrového vydania, sú technologické inovácie v zdravotníctve. Okrem toho sme sa venovali aj moderným technológiám v potravinárskom a nápojovom priemysle.

Svoje produkty a riešenia predstavia okrem iných aj spoločnosti Beckhoff Automation s.r.o. a PPA CONTROLL, a.s.

ATP Journal 11/2021 na stiahnutie v PDF formáte

30.11.2021

Rozhovory na diaľku - Martin Morháč

Viete ako je to s Yetim? Veľa ľudí o ňom hovorí, ale v skutočnosti ho ešte nikto naozaj nevidel. Myslíte si, že podobná paralela existuje aj s digitalizáciou a koncepciami Priemyslu 4.0 v slovenských podnikoch? Odpovede sme sa pokúsili nájsť s naším dnešným hosťom.

Štúdium ukončil na Strojníckej fakulte, Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1982. V tom istom roku nastúpil na tej istej fakulte ako výskumný pracovník so zameraním na Automatizované systémy riadenia, so špecializáciou na predvýrobné procesy. Od roku 1989 bol vedúcim divízie Automatizácia inžinierskych prác v spoločnosti Inorga Praha, pobočka Bratislava.

V roku 1991 sa stal spoluzakladateľom spoločnosti SOVA s.r.o., dnes známej pod názvom SOVA Digital a.s. Od začiatku vedie túto firmu i skupinu SOVA Group. Šesť rokov viedol komisiu pre vedu a výskum pri Zväze automobilového priemyslu SR, kde pôsobil aj vo funkcii viceprezidenta. Bol členom Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Je jedným z iniciátorov a lídrov Združenia inteligentného priemyslu Industry4UM, množstvo času venuje šíreniu poznatkov o Industry 4.0. Naším dnešným hosťom je Ing. Martin Morháč, predseda predstavenstva, SOVA Digital a.s.

Rozhovor na diaľku s Martinom Morháčom 
Vám prináša spoločnosť SOVA Digital, a.s.

27.10.2021

VideoSpravodajstvo ATP Journal – október 2021

Sledujte s nami to najnovšie, čo sa deje vo svete priemyselnej automatizácie a informačných technológií!

1. Konferencia SUZ – Bezpečnosť v priemysle
http://www.suz.sk/

2. Jednoduchosť s novou tlačiarňou štítkov BradyPrinter i5300
https://www.brady.sk/tlaciarne-stitko...

3. Zo školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii
https://www.readycon.sk/

4. Nemocnice v Európe dezinfikujú už aj roboty
https://digital-strategy.ec.europa.eu...

5. STU je najlepšia slovenská univerzita v uplatnení absolventov
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/...

13.10.2021


ATP Journal - MEDIAINFO 2023