54. konferencia elektrotechnikov Slovenska, Bratislava

29.3.2023 - 30.3.2023 | Aula prof. Ľudovíta Kneppa, FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na 54. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce.
54. konferencia elektrotechnikov Slovenska, Bratislava


Konferencia je určená pre:

  • pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
  • projektantov a revíznych technikov elektro
  • pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
  • správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
  • učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, ...

Podrobné informácie budú zverejnené v dostatočnom predstihu na stránke organizátora. 

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944