Bezpečnosť strojových zariadení, Nitra (na MSV)

22.5.2024 | agrokomplex, Národné výstavisko, a.s.
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti strojových zariadení (kolaboratívne roboty, tvárniace stroje, výrobné linky, jednoúčelové strojové zariadenia,…). Prezentácie a ukážky z meraní pre Vás pripravia odborníci v oblasti strojovej bezpečnosti Technickej inšpekcie.
Bezpečnosť strojových zariadení, Nitra (na MSV)

   

Cieľová skupina:

 • manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení
 • prevádzkovatelia technických zariadení
 • zamestnanci útvarov údržby
 • špecialisti BOZP
 • bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici
 • projektanti
 • revízni technici
 • výrobcovia technických zariadení
 • podnikatelia a vlastníci pracovných prostriedkov
 • servisné firmy
 • a iní

Program:

 • Bezpečnosť stroja počas celého životného cyklu / D. Sárka
 • Meranie a kontrola aktívnych optoelektronických ochranných zariadení AOPD (STN EN ISO 13855, STN EN IEC 62046) / M. Gazda
 • Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrole bezpečnosti STR zariadení / R. Šoška
 • Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrole bezpečnosti EZ zariadení / J. Vereš
 • Overovanie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v praxi / M. Pališin
 • Overovanie kolaboratívnych robotov / R. Paška
 • Diskusia s inšpektormi z TI SR, a.s. Prednášky a ukážky z meraní pre vás pripravia odborníci v oblasti strojovej bezpečnosti TI SR, a.s.

Pozvánka na bezplatný seminár (PDF)

Registrácia

BEZPEČNOSŤ STROJOVÝCH ZARIADENÍ - ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.