Bezpečnosť technických zariadení 2024, Liptovský Mikuláš

23.4.2024 - 24.4.2024 | Wellness hotel Chopok, Demänovská Dolina 20, Liptovský Mikuláš
Technická inšpekcia, a.s. a Slovenská zváračská spoločnosť pozývajú na XIV. ročník konferencie. Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení, preto organizátor tradične oslovuje renomovaných odborníkov a lektorov v danej oblasti.
Bezpečnosť technických zariadení 2024, Liptovský Mikuláš

   

Cieľová skupina

manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovatelia technických zariadení, útvary hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici, inšpektori práce, projektanti, revízni technici, výrobcovia technických zariadení, podnikatelia a vlastníci pracovných prostriedkov, servisné firmy...

Prihlášky

  • prihlásiť sa môžete cez online formulár na webovej stránke www.tisr.sk  alebo
  • e-mailom (naskenované prihlášky) na: dolezalova@tisr.sk  alebo
  • písomne na adrese: Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

Pozvánka v PDF >>

www.tisr.sk