DEHN Akadémia ILPC, Banská Bystrica

13.10.2021, 9:00 - 13.10..2021, 15:00 | Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica
Vzdelávacia spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT v spolupráci so spoločnosťou DEHN s.r.o. a ILPC (International Lightning Protection Club) vás pozýva na celodenné bezplatné odborné školenia v rámci podujatia DEHN AKADÉMIA ILPC. K dispozícii sú rôzne miesta a termíny v septembri a októbri.
DEHN Akadémia ILPC, Banská Bystrica


Všetky termíny:

07. 09. 2021   KOŠICE, Kongres hotel ROCA

08. 09. 2021   ŽILINA, Hotel Galileo

09. 09. 2021   SENEC, Hotel Sun

12. 10. 2021   NITRA, Boutique HOTEL 11

13. 10. 2021   BANSKÁ BYSTRICA, Hotel DIXON

14. 10. 2021   POPRAD, Hotel Mamut

>> BEZPLATNÁ VSTUPENKA


Prednášajú:

 • Jiří Kroupa (DEHN s.r.o., autor slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, člen TK 43 pri UNMS)
 • Jan Hájek / septembrové termíny (DEHN s.r.o., odborník na problematiku ochrany pred bleskom a prepätím)
 • Ing. Jiří Kutáč, PhD. / októbrové termíny (DEHN s.r.o., spoluautor prekladu súboru noriem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2., súdny znalec v odbore elektrotechnika a energetika, predseda Únie súdnych znalcov ČR)
 • Ing. Rudolf Štober (elektroprojektant, špecialista na systém ochrany pred bleskom a prepätím)


Program (09:00 - 15:00)

 • Aktuálny stav legislatívy a noriem na Slovensku
 • Navrhovanie a zriaďovanie zachytávacích sústav, komponenty a odolnosť zachytávacích stožiarov pred nárazovým vetrom
 • Návrh, komponenty a spôsoby realizácie zvodov bleskozvodu na priemyselných a obytných objektoch
 • Nabíjacia stanica ako súčasť existujúcich čerpacích staníc alebo objektov
 • Zásady a skúsenosti s návrhom a revíziou fotovoltických zariadení
 • Faradayova klietka jednoducho a rýchlo?
 • Uplatnenie v praxi zvodičov SPD typu 1, 2 a 3
 • Ochranné zariadenie 3v1 proti prechodnému prepätiu (POP)
 • Objekty so slamenými strechami

 >> PODROBNÉ INFORMÁCIE

Odporúčame vám využiť túto jedinečnú príležitosť zúčastniť sa bezplatne tohto podujatia s najlepšími odborníkmi na problematiku ochrany pred účinkami blesku a prepätia.

Školení sa môžu zúčastniť plne zaočkované osoby, vďaka čomu nebude obmedzená kapacita v jednotlivých mestách na 10 osôb. BLIŽŠIE INFO

Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť školenia osobne, sa pripravuje alternatíva v online priestore.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Petra Bartošková
Elektro Management s.r.o.
organizačný garant