DEHN akadémia ILPC, II. časť, Košice - Žilina - Senec

24.5.2022 - 26.5.2022 | Košice, Žilina, Senec
International Lightning Protection Clupb (ILPC) a DEHN s.r.o. Vás pozývajú na odborné školenia 2022. Pozrite si všetky termíny a miesta.
DEHN akadémia ILPC, II. časť, Košice - Žilina - Senec

   

Termíny a miesta odborných školení:

  • KOŠICE (Košice hotel****) -> 24. 5. 2022
  • ŽILINA (Holiday Inn****) ->  25. 5. 2022
  • SENEC (Hotel Sun****) -> 26. 5. 2022

Odborné školenie začína registráciou o 8:30 a končí 14:30 diskusiou

   

ODBORNÝ GARANT:

Jiří Kroupa: spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN s.r.o. pre Slovensko, člen klubu ILPC, popredný odborník na výber a návrh potrebných ochranných opatrení na ochranu pred účinkami blesku

Jan Hájek: technický a obchodný zástupca spoločnosti DEHN s.r.o.

Ing. Rudolf Štober: revízny technik a projektant VTZE, špecialista na ochranu pred bleskom

   

Program odborného školenia

Rezervácia vstupenky

   
Organizátor:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107, 949 01 Nitra
+421 905 211 728
office@elektromanagement.sk