Digitálne utility: ekosystém dodávateľ- odberateľ doplnený o nových (decentrálnych) hráčov, online

12.5.2022, 09:00 - 12.5.2022, 12:00
Virtuálny webinár a diskusný panel expertov je ďaľšíe z podujatí pod hlavičkou eFocus.sk na aktuálne energo témy.
Digitálne utility: ekosystém dodávateľ- odberateľ doplnený o nových (decentrálnych) hráčov, online

   

P R O G R A M:

Blok I. Nástup nových účastníkov trhu a ich digitálna/technologická obsluha (flexibilita, úloha agregátorov)

09:00 - 10:20 Prezentácie a panelová diskusia expertov

1. Ivan Trup, MicroStep - HDO: Riadenie výkonu pomocou flexibility - pohľad aktívneho zákazníka
2. Libor Láznička, Sféra - Nezávislý agregátor flexibility

Pripravovaná legislatíva rozširuje množinu hráčov na trhu s elektrinou. Jednou z noviniek je aj nezávislý agregátor flexibility. Aké bude postavenie budúceho účastníka trhu? Aký bude dopad na existujúce subjekty a zaužívané procesy?

Blok II. Ako znižovať náklady na energie (samovýroba, uskladnenie energie, úloha riadiacich systémov)

10:30 - 12:00 Prezentácie a panelová diskusia expertov

1. Tomáš Rajčan, IPESOFT - Ako znižovať energetickú závislosť a stabilizovať náklady na energie prostredníctvom decentralizovaných riešení

Energetická závislosť na fosílnych palivách je jednou z príčin, že klasická architektúra centralizovaných energetických systémov sa otriasa v základoch. Bezpečnosť energetických dodávok je témou dňa. Hľadajú sa systémové riešenia proti zdražovaniu energií. Jednou z možností sú decentralizované systémy zalozené na samovýrobe elektriny. Aká je ekonomika takýchto systémov ? Ako integrovať lokálne zdroje elektriny do celkového energetického systému tak, aby nebola narušená spoľahlivosť dodávok ?

2. Rastislav Turis, Energodata - Riadenie, optimalizácia a predikcie ako komplexný nástroj správy energetickej flexibility v podniku.

Základné parametre pre efektívne riadenie nákladov za energie v podniku. EDIS informačný riadiaci systém pre energetiku. Úloha predikčného systému pre efektívne riadenie flexibility. Nasadenie informačného riadiaceho systému EDIS v praxi.

3. Valentín Leitman, ENSTRA - Optimalizácia energetického hospodárstva.

Miestne distribučné sústavy. Implementácia energetických zariadení v MDS a podnikoch. Implementácia batériových systémov Implementácia lokálnych zdrojov. 

Viac informácií na stránke podujatia: https://efocus.eu/digitalne-utility/