DIS 2021, Košice

05.10.2021 - 06.10.2021 | Hotel Centrum (Dom techniky), Košice
XXIV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky je jedným z najväčších a najprestížnejších podujatí v oblasti technickej diagnostiky na Slovensku s dlhoročnou tradíciou. Zameriava sa na nové trendy v tejto oblasti, je dôležitým zdrojom získavania odborných vedomostí a výmeny skúseností mnohých odborníkov.
DIS 2021, Košice

Odborní garanti konferencie:

 • doc. Ing. Viera Peťková, PhD. eustream, a.s., Nitra
 • Ing. František Vdoleček, CSc. – prezident ATD ČR
 • doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. – predseda Slovenskej spoločnosti údržby
 • prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. – KBaKP, SjF TU v Košiciach


Témy konferencie:

 • Riadenie údržby - „home office“ údržbárov počas pandémie COVID-19,
 • technická diagnostika ako podpora Industry 4.0,
 • vibrodiagnostika, ribodiagnostika, termodiagnostika a iné ,
 • progresívne, nedeštruktívne a testovacie metódy,
 • experimentálne metódy,
 • normalizácia v oblasti technickej diagnostiky,
 • riadenie údržby, bezpečnosť a environment.


Bližšie informácie:

Sekretariát konferencie DIS 2021
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie,
Letná 9, 042 00 Košice
konferenciadis@gmail.com,
http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/aktivity/dis