DIS 2022, Košice

04.10.2022 - 05.10.2022 | Hotel Centrum (Dom techniky), Košice
XXV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky je jedným z najväčších a najprestížnejších podujatí v oblasti technickej diagnostiky na Slovensku s dlhoročnou tradíciou. Zameriava sa na nové trendy v tejto oblasti, je dôležitým zdrojom získavania odborných vedomostí a výmeny skúseností mnohých odborníkov.
DIS 2022, Košice

   

Témy konferencie:

  • Riadenie údržby - „home office“ údržbárov počas pandémie COVID-19,
  • technická diagnostika ako podpora Industry 4.0,
  • vibrodiagnostika, ribodiagnostika, termodiagnostika a iné ,
  • progresívne, nedeštruktívne a testovacie metódy,
  • experimentálne metódy,
  • normalizácia v oblasti technickej diagnostiky,
  • riadenie údržby, bezpečnosť a environment.


Bližšie informácie:

Sekretariát konferencie DIS 2021
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie,
Letná 9, 042 00 Košice
konferenciadis@gmail.com,
http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/aktivity/dis