Diskusný panel: Agregovaná flexibilita - zmena paradigmy trhu s elektrinou

12.5.2021, 09:00 - 12.5.2021, 11:30 | online
Virtuálny diskusný panel expertov organizovaný spoločnosťou eFocus. Agregácia je z hľadiska blížiacej sa aplikácie európskej legislatívy pre Dizajn vnútorného trhu s elektrinou jedným z nových fenoménov, ktorý prinesie rozvoj služieb v oblasti riadenia spotreby, flexibility, ako aj ponuky nových produktov pre poskytovanie podporných služieb.
Diskusný panel: Agregovaná flexibilita - zmena paradigmy trhu s elektrinou


Významne vzrastie potenciál aj využiteľnosť flexibility maloodberu vplyvom budovania pokročilej meracej infraštruktúry a systémov riadenia spotreby, nárastu elektromobility a rozvoja konceptu prosumerov. Pre uplatnenie tohto potenciálu je potrebná funkčná agregácia malých a distribuovaných zdrojov umožňujúca uplatneni e flexibility na krátkodobom trhu. Ako sme pripravení na tieto zmeny a akými krokmi je vhodné prispôsobiť sa novej paradigme trhu budeme diskutovať online.

Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej a juhovýchodnej Európy, moderátor panela expertov, 

Zloženie panela 

1. Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep-HDO

2. Tomáš  Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT - Digitalizácia  účastníkov trhu s elektrinou

3. Vladislav Jurík, riaditeľ sekcie Regulácia, Stredoslovenská distribučná, a. s. 

4. Richard Kabele, nezávislý konzultant

5. Ján Mišovič, riaditeľ, Nano Energies Slovensko