DRONTEX 2022, Piešťany

20.10.2022, 9:00 | Elektrárňa Piešťany, Staničná 2334/51, Piešťany
Prvý ročník konferencie o budúcnosti dronov a bezpilotných technológií na Slovensku a Európe organizovaný asociáciou Mám Dron. Konferencia DRONTEX má ambíciu vytvoriť odbornú platformu pre zdieľanie skúseností a informácií medzi odborníkmi pre bezpilotné technológie a predstaviteľmi štátnych a neziskových inštitúcií s cieľom podporiť rozvoj dronovej ekonomiky na Slovensku
DRONTEX 2022, Piešťany

Hlavné témy

LEGISLATÍVA A BEZPEČNOSŤ

  • Integrácia legislatívnych zmien týkajúcich sa bezpilotnej prevádzky
  • Možnosti využitia potenciálu dronovej ekonomiky na Slovensku
  • Riešenia bezpečnostných hrozieb neoprávnených UAS operácií

MANAŽMENT UAS OPERÁCIÍ

  • Možnosti integrácie pilotovanej a bezpilotnej prevádzky
  • Rozvoj leteckých služieb v rámci Urban Air Mobility 
  • Priama diaľková identifikácia a jej prínosy pre rozvoj dronových služieb

VÝVOJ A PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE UAS

  • Vývoj autonómnych systémov umožňujúcich BVLOS operácie
  • Predstavenie akademických výskumov týkajúcich sa využitia UAS
  • Vplyv bezpilotných technológií na vykonávanie prác v geodézii, kartografii a poľnohospodárstve


Spíkri 

Program

Registrácia (lístok v cene 149€ s DPH)


Kontakt na organizátora:
Mám Dron,o.z.
Rybárska 7389, Trenčín
info@mamdron.sk
www.mamdron.sk