ELEKTROKONTAKT 2024, Žilina

11.4.2024 | Holiday Inn, Žilina
Konferencia ELEKTROKONTAKT organizovaná spoločnosťou ELEKTRO MANAGEMENT bola pôvodne ako regionálna konferencia venovaná odborníkom stredoslovenského regiónu. Od roku 2020 sa táto aprílová konferencia kompletne zameriava na problematiku vysokého napätia a vďaka svojej geografickej polohe dostupná odborníkom z celého Slovenska. Svoj priestor tu majú aj vystavujúce spoločnosti, zameriavajúce sa najmä na vysoké napätie.
ELEKTROKONTAKT 2024, Žilina

Konferencia je určená všetkým pracovníkom, ktorí majú odbornú spôsobilosť na prácu na zariadeniach a rozvodoch VN a VVN vrátane ich projektovania, montáže, údržby a prevádzky, vykonávania OPaOS a pracovníkom zodpovedných za prevádzku týchto zariadení vrátane vedúcich práce na zariadeniach VN a VVN

Program:

 • Atypické a štandardné riešenia trafostaníc s vnútornou a vonkajšou obsluhou
  (Miroslav Morávek, obchodný riaditeľ, GRITEC, s.r.o.)

 • Engineering Base v oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie
  (Matúš Babinec, obchodno-technický manažér TECHNODAT)

 • Aktuálna legislatíva regulácie použitia plynu SF6 v zariadeniach VN
  (Radomír Doležal, produktový manažér CZ&SK pre výrobky VN, Schneider Electric)

 • Uzemňovacie sústavy transformačných staníc
  (Ing. Rudolf Štober, revízny technik a projektant VTZE, špecialista na ochranu pred bleskom, člen TK 43 pri ÚNMS SR)

 • Tesniace systémy v praxi pre prechádzajúce médiá
  (Marián Živčic, obchodno-technická zástupca, BETTRA SK s.r.o.)

 • Posudzovanie VN zariadení z pohľadu oprávnenej právnickej osoby
  (Ing. Roman Mihálik, Technická inšpekcia a.s., poverený riaditeľ pracoviska Nitra)


VSTUPENKA >>

Viac informácií >>