ELEKTROTEC 2024, Senec

08.2.2024 | Hotel Senec, Senec
Od roku 2018 organizuje spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT vo februári stretnutie elektrotechnikov, revíznych technikov, elektroprojektantov, montážnikov a údržbárov z celého západoslovenského regiónu. Okrem stovky poslucháčov sa jej zúčastňuje dvadsiatka vystavujúcich spoločností.
ELEKTROTEC 2024, Senec

   
Z programu vyberáme:

  • Základné požiadavky na istiace prístroje / Ing. Jan Krejčí
  • Batériové úložiská energie a ich pripájanie do distribučnej siete / Ing. Július Száraz
  • Technické možnosti pre zabezpečenie dodržania dostatočnej vzdialenosti „s“ pri oddialených (izolovaných) bleskozvodoch /Jiří Kroupa
  • Fotovoltika - teória verzus praktické skúsenosti /Ing. Peter Dzurko, PhD
  • Základy uzemňovacích sústav / Ing. Rudolf Štober

Na obidvoch konferenciách sa predstaví aj dvadsiatka domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov el. prvkov a zariadení.

VSTUPENKA 

https://elektromanagement.sk/elektrotec-sc/