ELTECH SK, Horný Smokovec

07.6.2022 - 09.6.2022 | Hotel Bellevue, Horný Smokovec
Spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT, generálny partner SALTEK Slovakia s.r.o., poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci a domáci a zahraniční výrobcovia el. prvkov a zariadení pozývajú všetkých revíznych technikov EZ, projektantov elektro a pracovníkov elektromontážnych firiem na ELTECH SK.
ELTECH SK, Horný Smokovec

  

PREDNÁŠKY:

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) VTZE nielen z pohľadu teórie, ale najmä z pohľadu praxe revízneho technika / Radoslav Rieger
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) systémov ochrany pred bleskom na fotovoltických aplikáciách / Jiří Kroupa
 • Ochrana fotovoltických aplikácií z pohľadu poisťovní / Ing. Eva Stoklasová
 • Návrh koncepcie trás na TDEE a požiarne prestupy a upchávky / Ing. Jozef Daňo
 • Bezpečná elektrická inštalácia – bežná prax a časté chyby / Ing. Edmund Pantůček
 • Praktické poznatky z odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) elektrických inštalácií a bleskozvodov zo súčasnosti z pohľadu súdneho znalca / Ing. Ján Meravý
 • Predikcia a sledovanie stavu zariadenia s využitím frekvenčného meniča / Ing. Josef Konečný
 • Riešenia elektromobility Schneider Electric / Ing. Leoš Kabát - Riziká z chybne či nedostatočne vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) v priebehu realizácie stavby a potreba prítomnosti revízneho technika počas výstavby / Ing. Juraj Galba
 • „PÊLE-MÊLE“ podivuhodných otázok v praktickej elektrotechnike / Ing. Rudolf Štober
 • Rady a odporúčania pre revíznych technikov VTZE z pohľadu právnych predpisov a praktických požiadaviek na ich činnosť / Ing. Michal Horňak


SPRIEVODNÝ PROGRAM:

 • Praktický workshop Vodiče HVI (DEHN)
 • Praktický workshop Realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok (OBO Bettermann)
 • Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System - RiPanel (Rittal)
 • Výstavky tridsiatky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení
 • Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov
 • Výstava historických meracích prístrojov
 • Odborná exkurzia na vysielač na Kráľovej holi
 • Sprievodný program pre dámy – vlasové, módne a imidžové poradenstvo, kurz osobného líčenia

Podrobné informácie a vstupenku nájdete na www.elektromanagement.sk