ELTEX 2023, Patince

22.11.2023 | Wellness hotel, Patince
Konferencia organizovaná spoločnosťou ELEKTRO MANAGEMENT nadväzuje na 10 úspešných ročníkov Stretnutia elektrotechnikov južného Slovenska, ktoré sa konali postupne od roku 2010 v Komárne, Dunajskej Strede a Patinciach. V roku 2022 dostala konferencia nový názov a zameranie na problematiku elektrických zariadení v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. Oslovuje projektantov, montážnikov, revíznych technikov aj pracovníkov z údržby.
ELTEX 2023, Patince

    

Program konferencie ELTEX:

 • Nové požiadavky na inštaláciu, OPaOS a opravy EZ do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
  Ing. Jan Pohludka, znalec pre oblasť ochrany proti výbuchu
  Ing. Zdeněk Kinšt, GENERI s.r.o.

 • Izolovaný bleskozvod v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu
  Ing. Rudolf Štober, projektant EZ, špecialista na ochranu pred bleskom a prepätím, člen TK 43 pri ÚNMS SR, externý spolupracovník DEHN s.r.o.

 • OPaOS elektrických zariadení v kombinovanom prostredí z pohľadu súdneho znalca
  Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika

 • Vhodné meracie prístroje a novinky v oblasti termokamier do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
  Ing. Roman Smékal, obchodný riaditeľ GHV Trading, s.r.o., člen TNK 22 České agentury pro standardizaci

 • Skúsenosti z inšpekcií a prehliadok elektrických inštalácií a strojných zariadení určených do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
  Ing. Matúš Šrank, vedúci oddelenia inšpektorov II, inšpektor EZ, TI SR, a.s.

Na konferencii nebudú chýbať:

 • vystavovatelia
 • konzultácie s lektormi
 • predaj odbornej elektrotechnickej literatúry

Zakúpiť vstupenku >>

Viac informácií >>