Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny, Bratislava + online

14.3.2024, 09:00 | Hotel Color Bratislava + online
Ďalšie z pravidelných podujatí portálu eFocus, vždy na najaktuálnejšie témy v energetike. Odborníci v energetike zhodnotia aktuálne legislatívne, procesné a technické prostredie, poskytnú praktické informácie, ktoré účastníkom konferencie pomôžu vykonať kroky smerujúce k vytvoreniu energetickej komunity.
Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny, Bratislava + online

Čo sa dozviete:

Energetické spoločenstvá prinášajú pre svojich členov mnohé benefity vo viacerých krajinách Európskej únie. Pomáhajú tlmiť energetické krízy a cenové výkyvy na trhu s elektrinou. Decentralizovaná energetika sa dostala už aj na Slovensko a energetické spoločenstvá je možné vytvárať na úrovni vyšších územných celkov, obcí, malých podnikov a fyzických osôb. Možnosť zdieľania elektriny vyvolala u mnohých aktérov veľký záujem, ktorý však často naráža na nedostatok praktických informácií, ako energetické spoločenstvo zriadiť a prevádzkovať. Odborníci v energetike zhodnotia aktuálne legislatívne, procesné a technické prostredie a poskytnú praktické informácie, ktoré účastníkom konferencie pomôžu vykonať kroky smerujúce k vytvoreniu energetickej komunity.

Budú zodpovedané aj nasledovné otázky o energetických spoločenstvách:

  • Akú právnu formu môže mať spoločenstvo? Kto môže byť členom spoločenstva?
  • Je potrebné povolenie na vykonávanie činnosti a kto ho vydáva?
  • Aké sú podmienky zaradenia odberného miesta do zdieľania elektriny?
  • Ako sa registrujú odberné miesta a výrobné zariadenia v rámci zdieľania elektriny?
  • Kto a ako vyhodnocuje, komu sa koľko elektriny vyzdieľalo?
  • Aké sú skúsenosti zo zahraničia? Ako by sa dalo súčasné prostredie pre energetické spoločenstvá zlepšiť?

Z programu vyberáme:

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny,  Libor Láznička,EnergIQube    

Ako zriadiť energetické spoločenstvo. Richar Modrák, Klaster energetických komunít Slovenska 

Zmluvné vzťahy pre energetické spoločenstvá. Juraj Ondrejka, AK Poláček & Partners    

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov v energetických komunitách. Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE    

Podpora pre energetické spoločenstvá a komunity v Programe Slovensko. Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Panelová diskusia:  Legislatívne podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensku.

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny v EDC. (OKTE) 

Spracovanie energetických dát. Peter Chochol, SFÉRA    

Pilotná podpora vzniku energetických společenstiev v ČR. Jiří Stich, LEON TAURUS 

Panelová diskusia: Technické podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensku.


Viac informácií