Fórum praktickej údržby 2021, Trnava

29.9.2021 - 30.9.2021 | Holiday Inn, Trnava
Kríza ako výzva a priestor k lepšej údržbe. Od roku 2012 spája dvojdňová konferencia odborníkov a pracovníkov v oblasti údržby, ktorí sa pravidelne chodia inšpirovať od rečníkov aj medzi sebou navzájom.
Fórum praktickej údržby 2021, Trnava

   

Priestor na spracovanie dojmov, neformálnu diskusiu či nadviazanie nových pracovných kontaktov i priateľstiev, vytvorí večerný program, bodka za prvým dňom konferencie. Ten druhý ponúkne odpovede na otázky súvisiace s najčastejšími problémami, riadením a organizáciou údržby. Spoločne s vami vytvoríme moderovaný workshop – živú debatu s hosťami fóra.

Moderátori: Ľudovít Boledovič a Bronislav Balga

Program a registrácia