Fórum praktickej údržby, Trnava

24.5.2022, 8:00 - 25.5.2022, 12:30 | Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava
Čo sa zmenilo za 10 rokov a kde bude údržba o ďalších 10 rokov? Skutočné údržbárske fórum s ľuďmi a situáciami, ktoré riešite aj vy.Od roku 2012 spája dvojdňová konferencia odborníkov a pracovníkov v oblasti údržby, ktorí sa prídu inšpirovať od rečníkov aj medzi sebou navzájom.
Fórum praktickej údržby, Trnava

   

Priestor na spracovanie dojmov, neformálnu diskusiu či nadviazanie nových pracovných kontaktov i priateľstiev, vytvorí večerný program, bodka za prvým dňom konferencie. Ten druhý ponúkne odpovede na otázky súvisiace s najčastejšími problémami, riadením a organizáciou údržby. Spoločne s vami vytvoríme moderovaný workshop – živú debatu s hosťami fóra.

Ľudovít Boledovič a Marián Hodas, moderátori

Program

Registrácia

Viac informácií na stránke podujatia