Fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov, Gbeľany

26.4.2023 - 27.4.2023 | Kia Motors Slovakia, s.r.o., Vzdelávacie stredisko, Gbeľany
Priemyselní inžinieri sa stávajú personalistami a personalisti priemyselnými inžiniermi so spoločným cieľom - vytvárať v podniku podmienky na dlhodobú prosperitu, hľadať optimálne prepojenie strojov a ľudí v práci. Príďte diskutovať o nových trendoch v hľadaní tejto spolupráce. Súčasťou konferencie je exkurzia a skupinové workshopy.
Fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov, Gbeľany

   
Hlavné témy konferencie:

  • Nové úlohy priemyselného inžinierstva a nové požiadavky na rozvoj spolupracovníkov
  • Nové metódy a postupy v priemyselnom inžinierstve a personalistike
  • Zdieľanie najväčších chýb a omylov v priemyselnom inžinierstve a v personálnej práci
  • Príklady projektov, z ktorých sa môžeme inšpirovať a poučiť
  • Prehliadka moderných nástrojov pre zvyšovanie produktivity práce
  • Motivácia a vzdelávanie spolupracovníkov a nové organizačné štruktúry v podnikoch

Program

Registrácia

Česko-Slovenské fórum PI a PM, konferencia (forumpi.sk)