Kalibrácia tlakomerov a neistoty merania, Bystrička

24.5.2023 - 25.5.2023 | Hotel Bystrička, Bystrička č.152 (2 km od Martina)
14. ročník kurzu, ktorý organizuje kalibračné laboratórium BD SENSORS s.r.o. a spoločnosť Kalibrátory, s.r.o. na témy Základy metrológie tlaku; Kalibrácia deformačných tlakomerov, snímačov tlaku a číslicových tlakomerov; Spracovanie nameraných údajov, vyhodnotenie neistoty merania.
Kalibrácia tlakomerov a neistoty merania, Bystrička


Lektori:
Zdeněk Faltus (BD SENSORS s.r.o.)
Petr Moravec, Václav Malý (Kalibrátory, s.r.o.)

Rozpis tém kurzu:

 • základné pojmy, jednotky tlaku, tlakové režimy, princípy a vlastnosti tlakomerov
 • kalibrácia deformačných tlakomerov, snímačov tlaku a číslicových tlakomerov
 • spracovanie nameraných údajov, vyhodnotenie kalibrácie, výrok o zhode so špecifikáciou
 • nadväznosť meradiel, kalibračné intervaly, konfirmácia
 • kalibrácia, konfigurácia a nastavovanie snímačov tlaku HART
 • automatizácia kalibrácie priemyselných tlakomerov
 • tlakové prípojky, hadičky a ďalšie príslušenstvo tlakomerov
 • praktické ukážky kalibrácie tlakomerov
 • základné informácie o neistotách merania pri kalibrácii
 • dokument EA-4/02 M:2022
 • vzorové príklady výpočtu neistôt merania pri kalibrácii tlakomerov

Účastníci školenia dostanú certifikát o účasti na školení a materiály zo školenia v elektronickej podobe, vrátane kalibračných postupov BD SENSORS s.r.o. na deformačné tlakomery a elektromechanické tlakomery, popis výpočtu neistôt merania pri kalibrácii tlakomerov vrátane vzorových príkladov a prednastavené tabuľky výpočtu neistôt v MS Excel.

TIP: Obdobný kurz tiež v ČR v termíne 10. – 11. 5. 2023

Cena kurzu: Účastnícky poplatok je 245 € bez DPH.

Viac informácií a REGISTRÁCIA na stránke organizátora >>