Kybernetická bezpečnosť v meniacich sa podmienkach, Bratislava + online

20.9.2023, 09:00 - 20.9.2023, 15:30 | Konferenčné virtuálne štúdio, Račianska 22A, Bratislava + online
Ďalšia zaujímavá odborná konferencia portálu efocus.sk na tému kybernetickej bezpečnosti. Odborným garantom podujatia je Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti a Asociácia kybernetickej bezpečnosti. Partnermi podujatia sú ESET, FORTINET a TÜV SÜD.
Kybernetická bezpečnosť v meniacich sa podmienkach, Bratislava + online

   

Problematika kybernetickej bezpečnosti v meniacich sa podmienkach je dôležitou a aktuálnou témou v súčasnom digitálnom svete. S rastom technológií a dynamiky prostredia sa objavujú nové výzvy a hrozby, ktoré vyžadujú prispôsobiteľné prístupy a stratégie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V menej stabilných podmienkach, ako je napríklad rýchly technologický pokrok, zmeny v legislatíve, politické a sociálne zmeny či vznik nových technologických paradigiem, je kybernetická bezpečnosť ešte náročnejšia. Tieto faktory môžu mať vplyv na prevádzku kybernetických systémov, bezpečnosť sietí, ochranu dát a schopnosť detekcie a odvrátenia kybernetických hrozieb.

V rámci meniacich sa podmienok je dôležité mať flexibilné a inovatívne prístupy k riešeniu kybernetických hrozieb. To zahŕňa neustále monitorovanie hrozieb, vývoj nových bezpečnostných opatrení, prispôsobenie sa novým technológiám a vytváranie kultúry kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom osvety a vzdelávania.

Je dôležité si uvedomiť, že meniace sa podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kybernetickej bezpečnosti a vyžadujú neustálu adaptáciu a inováciu, aby sme sa mohli efektívne chrániť pred novými hrozbami a zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé fungovanie digitálnych systémov.

Hlavnými témami konferencie sú:

 • IT change management
 • Certifikácia manažérov kybernetickej bezpečnosti
 • Aktualizácia bezpečnostnej normy ISO/IEC 27002:2022
 • Vzťah ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti
 • Nový Zákon o kybernetickej bezpečnosti - implementácia NIS2
 • Rozdiely medzi všeobecným riadením rizík (ISO 31001) a špecifickými rizikami informačnej bezpečnosti (ISO 27005)
 • Kybernetická bezpečnosť v OT - technické normy ISA
 • Ransomvér - aktuálne trendy, stratégie a dnešná realita
 • Pokročilé hrozby a pokročilé vrstvy zabezpečenia
 • Technologické nástroje účinnej kybernetickej obrany
 • Panelová diskusia: Umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť - príležitosť alebo riziko?

Viac informácií o programe a registrácia na stránke: https://efocus.eu/cyber-security23/