Národné fórum údržby 2021, Štrbské Pleso

26.10.2021 - 27.10.2021 | Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
20. ročník podujatia organizovaného Slovenskou spoločnosťou údržby sa bude venovať témam Nové trendy v riadení údržby, Najlepšia prax v prevádzke a údržbe, Informačné systémy údržby, Kybernetická bezpečnosť a údržba, Prediktívna údržba a diagnostika a mnohým ďalším. Špeciálna časť bude venovaná oblasti Maintenance-automotive.
Národné fórum údržby 2021, Štrbské Pleso

Tematické okruhy konferencie:

  • Nové trendy v riadení údržby 
  • Najlepšia prax v prevádzke a údržbe 
  • Maintenance 4.0 
  • Informačné systémy údržby 
  • Kybernetická bezpečnosť a údržba 
  • Prediktívna údržba a diagnostika 
  • Inovatívne technológie údržby 
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia 
  • Vzdelávanie pracovníkov údržby 
  • Údržba infraštruktúry

Viac informácií na stránke podujatia