Národné fórum údržby 2022, Štrbské Pleso

31.5.2022 - 01.6.2022 | Hotel Patria, Štrbské Pleso
21. ročník medzinárodnej konferencie, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť údržby, sa bude venovať témam ako sú Nové trendy v riadení údržby, Najlepšia prax v prevádzke a údržbe, Maintenance 4.0, Informačné systémy údržby, Kybernetická bezpečnosť a údržba, Prediktívna údržba a diagnostika a mnohým ďalším.
Národné fórum údržby 2022, Štrbské Pleso

   

Poslaním konferencie je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“. Konferencia je jedinečným podujatím na Slovensku s dlhoročnou tradíciou, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich inovatívne produkty a služby pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

  • Nové trendy v riadení údržby
  • Najlepšia prax v prevádzke a údržbe
  • Maintenance 4.0
  • Informačné systémy údržby
  • Kybernetická bezpečnosť a údržba
  • Prediktívna údržba a diagnostika
  • Inovatívne technológie údržby
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia
  • Vzdelávanie pracovníkov údržby
  • Údržba infraštruktúry

Registrácia

Viac informácií o podujatí na stránke SSU