Národné fórum údržby 2023, Štrbské Pleso

30.5.2023 - 31.5.2023 | Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
22. ročník podujatia organizovaného Slovenskou spoločnosťou údržby, ktorého poslaním je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“.
Národné fórum údržby 2023, Štrbské Pleso

Tematické okruhy konferencie:

  • Nové trendy v riadení údržby 
  • Najlepšia prax v prevádzke a údržbe 
  • Maintenance 4.0 
  • Informačné systémy údržby 
  • Kybernetická bezpečnosť a údržba 
  • Prediktívna údržba a diagnostika 
  • Inovatívne technológie údržby 
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia 
  • Vzdelávanie pracovníkov údržby 
  • Údržba infraštruktúry

Viac informácií na stránke podujatia