Národné fórum údržby 2024, Štrbské Pleso

28.5.2024 - 29.5.2024 | Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
23. ročník podujatia organizovaného Slovenskou spoločnosťou údržby, ktorého poslaním je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“.
Národné fórum údržby 2024, Štrbské Pleso

   

Konferencia je významným podujatím na Slovensku s dlhoročnou tradíciou, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich inovatívne produkty a služby pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy.

Príďte sa podeliť o svoje skúsenosti, predstaviť progresívne metódy a riešenia, ktoré uplatňujete v náročných podmienkach údržby, vidieť a vyskúšať si nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku.

Tematické okruhy konferencie:

  • Nové trendy v riadení údržby 
  • Najlepšia prax v prevádzke a údržbe 
  • Maintenance 4.0 
  • Informačné systémy údržby 
  • Kybernetická bezpečnosť a údržba 
  • Prediktívna údržba a diagnostika 
  • Inovatívne technológie údržby 
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia 
  • Vzdelávanie pracovníkov údržby 
  • Údržba infraštruktúry

Viac informácií na stránke podujatia >>