Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

30.11.2021, 9:00 - 30.11.2021, 10:15 | online
(9) Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách. Ing. Juraj Galba, MBA
Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

  
Spoločnosť Elektro Management pripravila pre všetkých záujemcov o vzdelávanie 10 odborných prednášok, ktorých sa budete môcť postupne zúčastniť naživo online formou (zoom) v priebehu novembra.

Z tejto bohatej ponuky si môžete vybrať za symbolický poplatok jednotlivé témy, alebo získať za zvýhodnenú cenu vstupenku na všetkých 10 prednášok.

VSTUPENKA - ONLINE PREDNÁŠKY


Všetky prednášky a termíny:

18.11. 2021 / 09:00 – 10:15
HBES a BACS – sú požiadavky týchto noriem nereálne? Ing. Edmund Pantůček

18.11. 2021 / 10:30 – 12:00
Návrh vnútornej ochrany pred bleskom (SPD) začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2: 2013), ale v žiadnom prípade to tým nekončí. Radoslav Riege

23.11. 2021 / 09:00 – 10:15
Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho znalca. Ing. Ján Meravý

23.11. 2021 / 10:30 – 12:00
Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších zapojeniach izolovaných sústav, Ing. Roman Smékal

25.11. 2021 / 09:00 – 10:30
Ochrana pred bleskom - analýza rizika podľa STN EN 62305-2: 2013 – základný predpoklad na vypracovanie skutočne dobrého a funkčného projektu ochrany pred účinkami blesku. Jiří Kroupa

18.11. 2021 / 10:45 – 12:00
Odporúčané projekčné postupy a nedostatky v projektoch ochrany pred bleskom. Ing. Rudolf Štober

30.11. 2021 / 09:00 – 10:15
Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách. Ing. Juraj Galba, MBA

30.11. 2021 / 10:30 – 12:00
Klimatizácia elektrorozvádzačov – problémy a riešenia. Ing. Igor Bartošek

Z každej online prednášky bude spracovaná aj videoprednáška, ktorá bude poslucháčom k dispozícii.

VIAC INFORMÁCIÍ