Podujatia na deň 12.5.2021


Webinár: Čo by ste mali vedieť pri identifikácii vašich výrobkov

12.5.2021, 10:00 - 12.5.2021, 11:00 | Publikované 30.4.2021
Webinár: Čo by ste mali vedieť pri identifikácii vašich výrobkov

Od výberu vhodného materiálu etikiet až po systémy pre automatickú tlač a aplikáciu. Na káble, výrobky, diely, DPS, komponenty alebo stroje a výrobné zariadenia.
Téma webinára: Automatizácia v tlači a aplikácii etikiet

Diskusný panel: Agregovaná flexibilita - zmena paradigmy trhu s elektrinou

12.5.2021, 09:00 - 12.5.2021, 11:30 | Publikované 28.4.2021
Diskusný panel: Agregovaná flexibilita - zmena paradigmy trhu s elektrinou

Virtuálny diskusný panel expertov organizovaný spoločnosťou eFocus. Agregácia je z hľadiska blížiacej sa aplikácie európskej legislatívy pre Dizajn vnútorného trhu s elektrinou jedným z nových fenoménov, ktorý prinesie rozvoj služieb v oblasti riadenia spotreby, flexibility, ako aj ponuky nových produktov pre poskytovanie podporných služieb.


PPA CONTROLL a.s.