Podujatia na deň 18.11.2021


Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

18.11.2021, 10:30 - 18.11.2021, 12:00 | Publikované 15.11.2021
Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

(4) Návrh vnútornej ochrany pred bleskom (SPD) začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2: 2013), ale v žiadnom prípade to tým nekončí. Radoslav Riege

Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

18.11.2021, 09:00 - 18.11.2021, 10:15 | Publikované 15.11.2021
Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

(3) HBES a BACS – sú požiadavky týchto noriem nereálne? Ing. Edmund Pantůček


ATP Journal - MEDIAINFO 2022