Podujatia na deň 30.11.2021


Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

30.11.2021, 10:30 - 30.11.2021, 12.00 | Publikované 15.11.2021
Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

(10) Klimatizácia elektrorozvádzačov – problémy a riešenia. Ing. Igor Bartošek

Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

30.11.2021, 9:00 - 30.11.2021, 10:15 | Publikované 15.11.2021
Odborné prednášky - Projektanti 2021, online

(9) Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách. Ing. Juraj Galba, MBA


ATP Journal - MEDIAINFO 2022