Podujatia na deň 20.9.2022


FÓRUM KVALITY 2022, Žilina

20.9.2022 - 21.9.2022 | Publikované 22.7.2022
FÓRUM KVALITY 2022, Žilina

Motto 4.ročníka konferenice: "Kvalitné procesy, kvalitné produkty, kvalitní ľudia." Inšpirácie, kontakty, trendy z oblasti systémov manažérstva kvality, praktických riešení nezhodných výrobkov a reklamácií, meraní a kontroly produktov, optimalizácie výrobných procesov, prepojení kvality so zabezpečením kvalitných ľudí, ale aj z oblasti napredovania od kopírovania ku kvalite.

SLOVAKIA TECH FÓRUM EXPO 2022, Košice

20.9.2022 - 21.9.2022 | Publikované 22.6.2022
SLOVAKIA TECH FÓRUM EXPO 2022, Košice

Medzinárodná odborná konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem, ktorého cieľom je stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti inovácií, priemyslu a priemyselných technológií, energetiky, dopravy a logistiky, v oblasti životného prostredia a vzdelávania, ako aj prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem.