PROJEKTANTI, Tále

11.10.2022 - 13.10.2022 | Hotel Partizán, Tále
Ďalšia zo série konferencií pre elektrotechnikov organizovaná spoločnosťou Elektro Management s.r.o.
PROJEKTANTI, Tále

   
Pre poslucháčov konferencie PROJEKTANTI organizátori pripravili:

 • 11 odborných prednášok:
  - Základné princípy ochrany pred bleskom pre kritickú infraštruktúru – návrh, inštalácia a údržba (J. Kutáč)
  - Praktické riešenia ochrany pred bleskom a prepätím (J. Daňo)
  - Engineering Base – generačne nový softvér pre elektro a MaR dokumentáciu (J. Klohna)
  - Káble – súčasť elektroinštalácií káblových konštrukcií budov (R. Valach)
  - Strážiče izolačného stavu v IT sieťach
  - Núdzové osvetlenie – normatívne požiadavky a návrh núdzového osvetlenia s využitím centrálnych batériových systémov (D. Komárek)
  - Budúcnosť je v automatizácii (Ľ. Barborík)
  - Riešenia elektromobility Schneider Electric (L. Kabát)
  - TDEE, CENTRAL STOP, TOTAL STOP, hasičský spínač, hasičské tlačidlo – množstvo odpovedí a jedno možné riešenie (R. Štober)
  - Problematika návrhu, dimenzovania a zapojenia frekvenčného meniča (J. Konečný)
  - Rozsah východiskovej OPaOS pre inštalované fotovoltické zariadenia v súčasnosti (J. Meravý)

 • 1 súťažný workshop:
  Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiCS

 • 3 praktické workshopy:
  - Zdravotnícka izolovaná sieť HAKEL
  - EPLAN – praktické tipy na každodenné úlohy
  - Realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok
 • odbornú exkurziu:
  - Sústava malých vodných elektrární pre Železiarne Podbrezová

 • konzultácie s odbornými lektormi
 • novinky výrobcov a distribútorov el. prvkov a zariadení
 • relax v hotelovom wellness
 • a najmä osobné stretnutia s ďalšími poslucháčmi.

Registrácia/Vstupenka (do 7. 10. 2022)

Viac informácií na stránke organizátora