SARIO BUSINESS DAY V REGIÓNOCH, Banská Bystrica

04.6.2024 | R2N Event Gallery, Banská Bystrica
Hlavným cieľom podujatia je sprostredkovať praktické riešenia a inšpirácie pre firmy z Banskobystrického kraja, priniesť informácie o nových obchodných a rozvojových príležitostiach, vrátane možnosti konzultácie s odbornými partnermi a bilaterálnych (B2B) rokovaní s potenciálnymi domácimi a zahraničnými obchodnými partnermi.
SARIO BUSINESS DAY V REGIÓNOCH, Banská Bystrica

     

REGISTRÁCIA >>


Program: 

PODPORA EKONOMICKÉHO RASTU V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI, DÔLEŽITOSŤ ŠTÁTNEJ  A REGIONÁLNEJ PODPORY PRE PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR

 • strategické smerovanie štátu na podporu regiónu
 • strategické smerovanie kraja — zamestnanosť, kvalifikovaná pracovná sila  a rozvoj nehnuteľností v kraji ako nevyhnutný krok k novým investíciám
 • strategické aktivity SARIO pre zlepšenie podnikania v regióne a otvorenie zahraničných trhov

ÚSPEŠNÍ V REGIÓNE

 • inšpirácie a riešenia domácich a zahraničných firiem z regiónu

FINANCOVANIE, KONKRÉTNE NÁSTROJE A ZDROJE

 • verejné zdroje, komerčné produkty, R&D superodpočet

DRONOVÝ PRIEMYSEL NA SLOVENSKU

 • nové príležitosti, prognózy, kľúčové trhy

ROKOVANIA  A KONZULTÁCIE

 • SARIO – služby pre exportérov a investorov pod jednou strechou
 • SARIO odbor investičných projektov - služby pre investorov, sektorové a regionálne prehľady, investičná pomoc, výskum a vývoj (R&D)
 • SARIO odbor regionálnych kancelárií – databáza nehnuteľnosti
 • SARIO odbor zahraničného obchodu - služby na podporu exportu, kooperačné podujatia, vyhľadávanie obchodného partnera
 • ISA, Združenie pre rozvoj investícií - široká škála služieb pre investorov
 • Eximbanka SR - financovanie a poistenie vášho exportu
 • Hrdý nábytok zo Slovenska - podporujeme slovenských výrobcov a firmy pôsobiace v nábytkárskom sektore

Kompletný program

Viac informácií