Školenie funkčnej bezpečnosti Yokogawa TÜV Rheinland

27.11.2023 - 30.11.2023 | Yokogawa Representative Office, Štefánikova 866/8, Bratislava
Cieľom tohto školenia je poskytnúť inžinierom, ktorí sa podieľajú na projektovaní a realizácii bezpečnostných systémov (SIS), základné a potrebné znalosti o funkčnej bezpečnosti na základe medzinárodných noriem IEC 61508 a IEC 61511.
Školenie funkčnej bezpečnosti Yokogawa TÜV Rheinland

   

Školenie zabezpečuje spoločnosti TÜV Rheinland, ktorá je jediným poskytovateľom bezpečnostných kurzov, kde si udržiavate svoje kompetencie v oblasti funkčnej bezpečnosti. Po 10-tich rokoch vás pozývame späť do našej učebne, aby ste si obnovili svoje vedomosti o bezpečnosti a aktualizovali ich podľa najnovšej verzie noriem IEC (STN EN).

Kto by sa mal zúčastniť?

Prístrojoví inžinieri, aplikační inžinieri, inžinieri pre staveniská, inžinieri pre modifikácie, ktorí sa podieľajú na návrhu a realizácii systémov súvisiacich s bezpečnosťou.

Predpokladané znalosti

Minimálne 3 roky praxe v oblasti funkčnej bezpečnosti a minimálne bakalársky titul (alebo vyšší) alebo ekvivalentná úroveň inžiniera a status zodpovednosti potvrdený zamestnávateľom.

Skúška

Na konci kurzu musia účastníci absolvovať skúšku. Skúška pozostáva zo 60 otázok s výberom odpovede a 7 prípadov. Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné dosiahnuť aspoň 75 %-nú úspešnosť. Účastník, ktorý skúšku úspešne absolvuje, dostanete formálne osvedčenie TÜV Rheinland FS Engineer SIS.